Sa’yo Ako Dumapo

Processed with VSCO with e1 preset
Hindi ba’t mas tinataya natin ang lahat kapag hindi tayo sumugal? – Juan Miguel Severo (Ang Nag-iisa)

Continue reading “Sa’yo Ako Dumapo”

BR: Para Kay B ni Ricky Lee

Processed with VSCOcam with f2 preset

Para kay B (at kung paano dinevastate ng pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin)
ni: Ricky Lee

Me quota ang pag-ibig.
Sa bawat limang umiibig ay isa lang ang magiging maligaya. Kasama ka ba sa quota?

Continue reading “BR: Para Kay B ni Ricky Lee”