Wishing for Careless Happiness

Everyone would love a short break from all the pain and troubles in life.

Continue reading →

Wanted: Happy Ending

tangled

                      ( wehearit.com )

Introduction – Body – Ending. Kahit anong mangyari magkakasama ang tatlong iyan.

Lahat ng simula may katapusan. Bawat kasiyahan ay limitado. Ang mga masasamang pangyayari ay may ‘stop’ button. In short, sa lahat ng bagay may conclusion.

Continue reading →