Paano Ka Babangon?

Ngiting sumisilay sa iyong mukha na halatang ika’y nakalutang sa langit. Ang sarap ng nasa rurok ng kaligayahan. Patuloy kang naglalakad ng may determinasyon at tiwala sa sarili. Ngunit tunay ngang may panahon para sa lahat.

Dahil sa kagandahan ng iyong nilalakbay hindi mo na naisip ang maaaring mangyari. Kayat ikaw ay nadapa at sumubsob sa lupa. Napuno ng putik ang iyong damit at ang iyong mukha ay nadungisan. Nagkaroon ka pa ng sugat sa iba’t ibang parte ng iyong katawan. Hindi mo na mawari kung paano ka babangon o lilisan dahil sa kahihiyang iyong sinapit. Paano nga ba? Paano nga ba ako babangon?
Hindi mo alam kung anong unang gagawin. Una mo bang igagalaw ang iyong kamay o ang iyong paa na tila paralisado dahil sa pagkakabagsak. Ang lahat ng mga mata’y sa iyo nakatutok. Ang bawat kilos mo ay kanilang pansin. Lalo ka nang naguluhan at nawawalan ng pag-asa. pati kanilang halakhak ay labas-masok sa iyong tainga. Makakaya mo pa ba? Makakaya ba ng isang narumihan ang mga naglilinis-linisan?
Hindi na napigilan ng iyong luha na magtago. Sinasabayan ng kanilang panunutya ang iyong mga hikbi. Nakakamatay ang kanilang matatalim na paningin. Masakit.

lalaldont

Ngunit malalabanan ba ng pagmumukmok ang kalungkutan na kanilang pinapadama? Tumingin ka sa harap mo. Ang bawat madilim na landas ay may natatagong liwanag at kariktan. Sikapin mong maibalik ang dating tindig. Ang naging marumi ay may pag-asa pang maging malinis at kaaya-aya.
Tumayo ka. Buma
ngon ka. Ipakita mo sa kanila kung anong kaya mo. Huwag kang matakot na igalaw ang iyong katawan at tumingin ka lamang sa landas na nais mong marating. Pagpagin ang iyong damit at alisin ang mga putik. Walang masama kung iyong ipagpapatuloy ang nasimulang pakikipagsapalaran. Maaaring may matirang marka ngunit maaari pa itong matakpan ng malinis na bagong simula.
Advertisements

What do you think?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s